Menu

Fomandens Beretning

image
25. april 2018 kl. 12:31

Formandens beretning

På bestyrelse plan i 2017, bestyrelsens arbejde har i det forgangne år, været præget af flere udskiftninger i bestyrelsen og efterfølgende nye fordelinger af opgaver.

Vi måtte konstatere i bestyrelsen at vi var nød til at afholde en ekstraordinær generalforsamling, da vi til sidst var uden en kasserer i bestyrelsen og dette skal der være ifølge vores vedtægter.

Det er med glæde at vi har kunne sige velkommen til Bjørn som vores nye kasserer, jeg kan allerede med glæde konstatere at vi har fået en mand på denne opgave som går seriøst til opgaven og udfordre formanden både på det faglige (som ikke er svært), men også på det sproglige.

Det glædede mig også at vi samtidig fik valgt endnu 2 medlemmer ind i bestyrelsen, nemlig Lisbeth og Erik også her kan jeg mærke at i begge kommer med seriøsitet og vilje til at løfte opgaverne i bestyrelsen.

Vi hos bestyrelsen besidder mange ideer og ambitionen for vores fællesskab og sporten her i Borups Fodbold. Nogle af disse ideer er så småt blevet søsat, mens andre afventer deres påbegyndelse.

Jeg håber at vi med denne bestyrelse vi er nu og måske et par nye medlemmer vil nå at få lavet flere opgaver i 2018 og få mere struktur på de i forvejen arbejdsopgaver som allerede ligger i bestyrelsen.

Tilbageblik

2017 bød blandt andet på 2 afvikling Fodboldens Dag, hvor medlemmer, forældre, trænere og frivillige starter sæsonen med fællesskab og leg på klubbens baner. Der er dog plads til forbedringer og deltagelse med flere af klubbens hold, så det håber vi lykkes den i det nye år.
Her på Fodboldens Dag, bliver årets holdfoto også taget, så heri ligger en god grund for at sætte et kryds i kalenderen d.  18 August 2018

Final 4 – som vi hos Borup Fodbold i 6 år har afholdt for DBU Sjælland, blev igen en succes både på banerne, for deltagerne og for vores klub.
En stor tak til alle de frivillige som giver en hånd med hvert år, uden jer kunne vi ikke skabe det gode forhold for alle de deltagende hold fra hele Sjælland, samt skabe det overskud vi hvert år laver på at stå for forplejningen under hele stævnet.

Final 4 afholdes 16-17 Juni 2018, og i år skal vores serie 3 hold spille hjemme samme dag.

Fodboldskolen gennem DBU, som Brian Tornøe er er primus motor for, hvor vi år efter år har ca.100 unger som lærer en masse både fodboldmæssigt og socialt på tværs af årgange, afviklede vi i år med stor succes! - Den holder vi igen i uge 27 - 2018

Vildbjerg cup

Igen en aktivitet som Brian Tornøe er tovholder på, det er skønt som formand at være med på sådan en tur og se hvordan alle de hold som deltager fra klubben, prøver at komme rundt og se hinandens kampe og forældre osv. hepper og opmuntre fra sidelinien. Denne form for sammenhold og fællesskab er elementer vi håber at kunne medbringe hjem til banerne i Borup. - Vi tager afsted igen i uge 31 – 2018

Erik har i år udsendt et skriv til spillerne og forældrene omkring hvad Vildbjerg er for en størrelse.

 

 

 

Nytårs stævnet 30 dec. 2017

Det er vores umiddelbart opfattelse af alle havde en god og hyggelig dag på tværs af årgange og hold.                

Tak til alle som deltog og alle som hjalp til på dagen.

INFO

Klubben har købt et infoskærm-system. Der på her, var meningen at man bedre fik overblik over hvor man trænede og spillede kamp samt vores gæster bedre kunne finde sig tilrette.

Den relanceres igen pr. 1.april 2018

Frivillige

En fodboldklub som vores fungere kun godt ved frivilliges hjælp og der skal lyde en STOR tak til alle vores frivillige på alle planer i klubben, uden jer ingen fodboldklub.

Vi kunne dog stadigvæk godt bruge en masse frivillige, både dem som har lyst til at yde en masse timer, men bestemt også dem som har mulighed for at hjælpe 3-4 timer om året.

Har man lyst til at lave nogle sociale arrangementer for vores medlemmer eller har ideer til dette så meld jer på banen.

Klubben har også købt 2 skibs containere som bliver leveret i morgen, vi har forsøgt at finde frivillige som ville hjælpe med at sætte dem i stand til brug og selvom vi også har haft annonce i avisen, mangler vi dog stadig hænder og hjerner der kunne finde interesse i et sådanne projekt.
Maler-hytten vil gerne hjælpe os med at male.

2018 bliver igen et år med mange aktiviteter hvor vi som klub har brug for jer frivillige.

Indendørs stævner / Container projekt / Pigeraketten/ Final 4 / Fodboldskolen / Vildbjerg cup /Fodboldens dag / Nytårs stævnet

HUSK  alle disse arrangementer skaffer penge til vores ungdoms/voksen fonde som udbetaler til holdenes sociale arrangementer og ture.

Forza Borup!

Bestyrelsesformand

Lars Fogde