Menu

Generalforsamling 2018

image
05. marts 2018 kl. 11:19
Giv din stemme til kende!

Generalforsamling 2018


Borup IF, Fodbold

Indkalder hermed til generalforsamling 2018

Tirsdag d. 27. marts 2018 kl. 19:00

Pejsestuen, Hovedgaden 65, 4140 Borup

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, må være Klubbens formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.


Dagsorden

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.

2. Afdelings formand aflægger beretning

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
Regnskabet fremlægges efterfølgende til orientering for hovedforeningens bestyrelse.

4. Kassereren fremlægger budget.

5. Indkomne forslag (forslagsstilleren skal være repræsenteret).

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Formand Lars Fogde (på valg) (genopstiller)
Næstformand Frank Åberg (ikke på valg)
Kasserer Bjørn Eckford-olsen (ikke på valg)
Sekretær Karina Fogde (på valg) (kandidatur til rådighed)
Medlem Michael Mouritsen (på valg) (genopstiller ikke)
Medlem Lisbeth Krog Christensen (ikke på valg)
Medlem Erik Olesen (ikke på valg)

7. Evt. valg af udvalg, suppleanter, repræsentanter, intern revisor m.v.

8. Eventuelt.