Menu

Poder 2-3-4 år.

Borup IF fodbold tilbyder bold og leg for de 2-4 årige drenge og piger

Hver Søndag kl.9.30 - 10.30

om glad og lad dit barn finde glæden ved fodbold.

Fællesskab med dit barn og leg med andre børn og forældre.

Kulturen i Borup Fodbold
- Ved indmeldelse af ens barn i klubben forpligter man sig til at
hjælpe klubben ved diverse arrangementer
- Man mødes min. 15 minutter før træning i omklædningsrummet.
Ligeledes slutter træningen i omklædningsrummet til fælles bad
og omklædning.
- Omklædning til kampe samt bad foregår på spillestedet, da det er
ude kampe er der fælles kørsel hjem.
- Kørsel til kampe forgår fra klubhuset og spillere fordeles i bilerne.
- Det sociale fællesskab, som er en del af en fodboldklub, skal
styrkes gennem samværet mellem spillerne før og efter træning
og kampe.
Du/dit barn er en del af en aktiv klub. Vi har derfor brug for din hjælp
ved klub arrangementer for at generere penge til udstyr, turneringer
mm.